Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
המלצות לסיקור מקרי התאבדות בתקשורת

התאבדות היא תופעה טראגית המהווה בעיה ציבורית חריפה. תכניות למניעת התאבדות שהחלו לפעול בשנים האחרונות מצמצמות את שיעורי ההתאבדות בצעדים פשוטים ספורים. זה אפשרי!

 

אחדים מהצעדים הללו קשורים לאופן הסיקור בתקשורת. מחקרים שבים ומוכיחים כי הדרך שהמדיה מסקרת בה מקרי ההתאבדות יכולה להשפיע על הציבור הן לשלילה – בחיקוי של מקרי התאבדות ועלייה בשיעורי התאבדות, הן לחיוב – בעידוד לפנות לסיוע נפשי במקרה של מצוקה.

 

הסיכון להתאבדויות נוספות לאחר סיקור בתקשורת עולה כאשר הכתבה מתארת במדויק את שיטת ההתאבדות, כאשר יש שימוש בכותרות דרמטיות, כאשר משולבות בכתבה תמונות וכאשר הדיווח מייצר "רומנטיזציה" של ההתאבדות ובכך נותן לה במידת-מה לגיטימציה. סיקור אחראי וממוקד המדגיש כי ניתן למנוע התאבדויות וכי ניתן להפחית דיכאון ומצוקה יכול לעודד אנשים הנמצאים בסיכון לפנות לסיוע וכן לתקן מיתוסים על התאבדות.

 

סיקור תקשורתי של סוגיית ההתאבדות הוא חשוב ועשוי לסייע למניעת התאבדויות נוספות, אך חשוב כי ייעשה בצורה אחראית ונכונה, על פי הקריטריונים המופיעים בהמלצות לסיקור מקרי התאבדות בתקשורת.

footer
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ