Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
ארגונים שותפים

ערן - אגודה ישראלית לעזרה נפשית בטלפון

סהר - סיוע והקשבה ברשת
עצה - המרכז הישראלי לעזרה עצמית והדדית

נט"ל - המרכז לסיוע נפשי במצבי לחץ וטראומה על רקע לאומי
 המרכז הבינלאומי לחקר אובדן, שכול וחוסן נפשי - אוניברסיטת חיפה
 אשנ"ב - אנשים למען שימוש נבון באינטרנטfooter
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ