Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
פעילות פרלמנטרית

פרוטוקולים של ישיבות ועדות הכנסת בהן השתתפו נציגי העמותה

 

2017:

· ועדת החינוך - הכנסת תכנית YAM לבתי הספר 22.11.17
· הוועדת לזכויות הילד - מניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער 22.11.17
· ועדת החינוך התרבות והספורט - עדכון נהלי הטיפול באובדנות בקרב תלמידי מערכת החינוך 22.03.17
· ועדה מיוחדת לזכויות הילד - נתונים סטטיסטיים של שנת 2016 30.01.17

 
2016:

·         כינוס של השדולה למאבק בשיח אלים, מסית ובריוני 21.12.16

·         ועדה מיוחדת לזכויות הילד - אובדנות בקרב ילדים ובני נוער 06.06.16

 
2015:

·         ועדת העלייה הקליטה והתפוצות - טיפול צהל בתופעת התאבדויות חיילים עולים 19.10.15

 

2014:

·         ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות - חשש לפגיעה בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות בשל הקיצוץ הצפוי בתקציב שאושר - לציון היום הבינלאומי למניעת אובדנות 11.11.14

 

2013:

·         למידה מהצלחות - תכניות לאומיות למניעת התאבדויות. הכנסת, מרכז המחקר והמידע

·         ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות - התאבדויות חיילים עולים בצה"ל 06.10.13

·         ועדת העלייה, הקליטה ותפוצות - התאבדויות בקרב עולים - לציון היום הבינלאומי למניעת האובדנות 26.11.13

·         ועדת העבודה, רווחה ובריאות - ציון היום הבינלאומי למניעת אובדנות - התכנית הלאומית למניעת התאבדות שמוביל משרד הבריאות 26.11.13

·         ועדת הכספים - התכנית הלאומית למניעת האובדנות - במסגרת ציון הכנסת את היום הבינלאומי למניעת האובדנות 26.11.13

·         הוועדה לזכויות הילד - ציון יום למניעת אובדנות - ניסיונות אובדניים והתאבדויות בקרב ילדים ובני נוער 26.11.2013

 

2012:

·         ועדת הכספים - מודעות בינלאומית לבעיית האובדנות והצורך במניעתה 22.05.12

 

2011:

·         פרוטוקול ועדת החינוך 06/12/2011 התאבדות בקרב בני נוער, צעירים וילדים - לציון היום הבינלאומי למניעת אובדנות. 

·         פרוטוקול ועדת הכספים - 06/12/2011 ציון הכנסת את יום זכויות האדם הבינלאומי, היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והיום הבינלאומי למניעת האובדנות. 

·         פרוטוקול הוועדה לקליטת עלייה – 06/12/2011 - מניעת אובדנות בקרב עולים - לציון היום הבינלאומי למניעת אובדנות. 

·         פרוטוקול ועדת העבודה והרווחה – 06/12/2011  - במסגרת היום הבינלאומי למניעת אובדנות: דיווח הוועדה הבין משרדית על פעילותה למניעת אובדנות בישראל. 

·         הוועדה לזכויות הילד - ניסיונות אובדניים והתאבדויות בקרב ילדים 15.02.11

  

2009:

·         פרוטוקול ועדת העבודה והרווחה 24/11/2009דרכים למניעת אובדנות בישראל והתמודדות המשפחות עם התאבדות יקיריהן, במסגרת היום הלאומי לשורדי השכול, כתוצאה מהתאבדויות.

 

·         פרוטוקול ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות – 24/11/2009 – מצוקתן של משפחות עולים עקב התאבדויות במשפחה – לציון היום הבין-לאומי לשארי התאבדויות

 

·         פרוטוקול ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות – 27/07/2009 - גידול בשיעור ההתאבדויות בקרב עולים.

 

2007:

·         ועדת העלייה הקליטה והתפוצות - אובדנות בקרב עולים 14.03.07


footer
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ