Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
סרטונים
 
 על הגג                                                                                                     ההורים
 
                                          
 
 
 את הקו הזה אסור לחצות                                                                                      מישהו שומע אותי?   
 
             
 
 צעדת בשביל החיים 2016
 
 
 
תודה לחברת הפרסום פוגל אוגילבי ולכל אלו שהשתתפו בהפקת הסרטונים. 
footer
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ