Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
אודותינו

עמותת "בשביל החיים" – לתמיכה במשפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבדויות

 

רקע

עמותת בשביל החיים הינה עמותה התנדבותית אשר שמה לה מטרה להתמודד עם תופעת ההתאבדות בישראל ולתמוך במשפחות שיקיריהן התאבדו.

 

העמותה הוקמה בשנת 2000 על-ידי אנשי מקצוע ומשפחות שחוו את הטראומה של התאבדות בן משפחה. היום כוללת העמותה חברים ממשפחות שכולות ואנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, אשר מתמחים בתחום האובדנות ובמניעתה.

 

העמותה פועלת במספר רב של אפיקים על מנת לסייע למשפחות השכולות ועל מנת לצמצם את הישנות תופעת ההתאבדות ככל שניתן: הקמה והפעלה של קבוצות תמיכה למשפחות שיקיריהן התאבדו, קיום כנסים, ימי עיון ופעילויות הסברה למניעת התאבדות, פיתוח ויישום של תכנית לאומית למניעת התאבדות בישראל והעלאת נושא האובדנות לסדר היום הציבורי מתוך אמונה כי ניתן לשנות את המצב! 

היעדים שהציבה עמותת בשביל החיים משלבים הרחבה והעמקה של הסיוע הניתן לאחר התאבדות במשפחה יחד עם המשך המאבק למניעת ההתאבדות בישראל במגוון דרכים. 

 

אגף המחקר

אגף המחקר של עמותת בשביל החיים שם לו כמטרה להתמקד בחידוד ההבנה המחקרית של תופעת ההתאבדות כאחד הנדבכים החשובים למניעת אובדנות בעתיד ולטיפול באנשים הנמצאים במשבר אובדני. כאנשי טיפול אנו יודעים כי לעבודה הטיפולית ולמחקר נקודות השקה רבות וניתן לראותם כשזורים יחד בתרומתם לאיתור, למניעה ולטיפול.  

 

footer
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ