Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
אגף המחקר

500 אישה ואיש מתאבדים מידי שנה במדינת ישראל. ולמרות מאמצים רבים המושקעים בנושא עדיין רבות השאלות בנושא – איך ניתן להבין? איך ניתן למנוע? איך ניתן לטפל?

אגף המחקר של עמותת בשביל החיים שם לו כמטרה להתמקד בחידוד ההבנה המחקרית של תופעת ההתאבדות כאחד הנדבכים החשובים למניעת אובדנות בעתיד ולטיפול באנשים הנמצאים במשבר אובדני. כאנשי טיפול אנו יודעים כי לעבודה הטיפולית ולמחקר נקודות השקה רבות וניתן לראותם כשזורים יחד בתרומתם לאיתור, למניעה ולטיפול.

העמותה מזמינה אנשי מחקר להצטרף לאגף זה, אשר החזון שלו מכיל את 3 המטרות המרכזיות הבאות:

 

1.    העמקת המחקר בתחומי איתור גורמי סיכון, מניעת התאבדות וכן בתחום שאירי התאבדות (למשל, הוצאה לפועל של פרויקטים מחקריים ייחודיים לעמותה, שיתופי פעולה במחקרים בין העמותה ומרכזים מחקריים אחרים).

 

2.    סיוע, ליווי ותמיכה באנשי מחקר צעירים אשר מבקשים לבצע את מחקריהם בנושא אובדנות (למשל, הצעת שעות ייעוץ עם חוקרים בכירים מהעמותה לסטודנטים אשר שוקלים לבצע מחקר תזה/דוקטורט בתחום).

 

3.     יצירת מסגרת לשיתופי פעולה בין חוקרים בתחום האובדנות (למשל מפגשים וקבוצות עבודה בין חוקרים, מתן פלטפורמה מחקרית ואדמיניסטרטיבית למחקרים בתחום, הוצאת קולות קוראים לביצוע מחקרים רלוונטיים בנושאים עדכניים וחשובים למניעה).

 

במדור זה תוכלו למצוא מסד של ספרות מקצועית ומחקרים קלאסיים ועדכניים בתחום האובדנות שיוכלו לסייע לאלו המתכננים מחקרים בתחום.

כמו כן, תוכלו למצוא רשימת מאמרים מחקריים שנכתבו על ידי אנשי המקצוע של העמותה - שיוכלו לסייע במיקוד תחומי המחקר הנחקרים במסגרת העמותה.

 

יחד נוכל להעמיק את הידע ולמנוע התאבדויות נוספות!

footer
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ