Logo.jpg
 
 
3.jpg
1007201614331738.jpg
 
header
כלי עזר למחקר בתחום האובדנות

עמותת "בשביל החיים" רואה חשיבות רבה בקידום המחקר בתחום ההתנהגות האובדנית והטיפול בשאירי התאבדות, וכן בסיוע, ליווי ותמיכה באנשי מחקר צעירים אשר מבקשים לבצע את מחקריהם בנושא אובדנות, במסגרת עבודת תזה או דוקטורט.

 
נדבך אחד של הסיוע הניתן הינו על ידי הצגת מחקרים מרכזיים בתחום האובדנות. נדבך אחר הינו האפשרות לבצע מחקרים שישתפו את חברי העמותה.
לשם כך - אנא לחצו כאן לקבלת הסבר מפורט על אופן הפנייה והמסמכים הנדרשים להגשה.

חוקרים צעירים אשר מעוניינים לבצע מחקר בתחום, מוזמנים ליצור קשר עם האגף המחקרי של העמותה במייל ואנו נצוות אותם לאחד מאנשי המקצוע של העמותה לפגישה 'וירטואלית' שתאפשר ייעוץ והכוונה של נושא המחקר והדגשים המרכזיים שכדאי שיהיו בתשומת לב החוקר/ת.

footer
דף הבית ניוזלטר סרטונים התכנית הלאומית במשרד הבריאות ליצירת קשר bishvil.hahayim@gmail.com פעילות פרלמנטרית תודות
BottomLogo.jpg
 
                                         כל הזכויות שמורות לעמותת בשביל החיים                        האתר הוקם ומתוחזק על ידי פרסומדיה נטגרופ בע"מ